Gödöllő, 2020. szeptember 7. – Prof. Dr. Gyuricza Csaba, a Szent István Egyetem (SZIE) megbízott rektora a járványügyi helyzetre való tekintettel rendhagyó módon, videóüzenet formájában köszöntötte a 2020/2021-es tanévet, egyúttal toleranciára, együttműködésre, bizalomra és folyamatos párbeszédre kérve az Egyetem polgárait.

A Szent István Egyetem mb. rektora, Prof. Dr. Gyuricza Csaba az egyetemi közösség egészségének és biztonságának védelme érdekében a 2020. szeptember 7-re meghirdetett központi tanévnyitó ünnepséget lemondta. A személyes érintkezések elkerülése érdekében, a rektor virtuális üzenet formájában kívánt sikeres tanévet az új, integrált Egyetem részeként működő Budai, Georgikon, Gödöllői, Károly Róbert és Kaposvári Campus hallgatóinak és munkatársainak, valamint a szarvasi intézetnek. A határon túli képzések tekintetében a képzési helyszínek nem változtak, ezek közé Beregszász (Ukrajna), Csíkszereda (Románia), Révkomárom (Szlovákia), valamint Zenta (Szerbia) tartozik.

Az augusztus 1-jei integrációt követően a Szent István Egyetem több mint kétezer munkatárssal és 15 ezer hallgatóval gazdagodott, a 2020/2021-es őszi tanévet pedig több mint 3200 felvételt nyert hallgató kezdi meg. „Az agrár-felsőoktatás meghatározó szereplői egy multidiszciplináris, öt tudományterületet lefedő, agrárfókuszú, de nem csak agrártudományi képzést nyújtó egyetemen kezdik meg az új tanévet” – tájékoztatott Prof. Dr. Gyuricza Csaba. Ünnepi gondolatai sorában – a vírushelyzet okozta nehézségek legyőzése érdekében – az intézmény vezetője toleranciára, együttműködésre, bizalomra és folyamatos párbeszédre biztatta a SZIE polgárait. „A Szent István Egyetem intézkedéseinek részét képezi a további gólyatáborok, illetve a tanévnyitó ünnepségek teljes elmaradása, az előadások tekintetében a teljes távoktatásra történő átállás, illetve a külföldről érkező hallgatók beköltözés előtti – 72 órán belül, Magyarországon elkészített – kötelezően felmutatandó, kettő darab negatív COVID-19 tesztjének bemutatása” – hangsúlyozta a vezető.

A 2020/2021-es tanév oktatási rendjével kapcsolatban az Egyetem fokozottam felhívta a figyelmet a személyi higiénia betartására, az orrot és szájat takaró maszk (esetleg sál, kendő) viselésére, továbbá a megfelelő fizikai távolság megtartására. Az előadások kizárólag online kerülnek megtartásra, a személyes jelenlétet igénylő gyakorlatokat pedig kisebb csoportokban fogják megszervezni, a 1,5 méteres védőtávolság betartásával.

Prof. Dr. Gyuricza Csaba megbízott rektor tanévköszöntő beszéde alább megtekinthető.

Tisztelt Munkatársak!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Lukács Gábor egyetemi docens a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal keretében működő Euroguidance Magyarország Központ által kétévenként meghirdetett Euroguidance Pályatanácsadói Díj 2020. évi felnőtt célcsoportokra fókuszáló pályázati kategóriájában második díjat nyert a "Pályatanácsadási eszközök komplex alkalmazása az agrárpálya megismer(tet)ésében" című pályamunkájával.

Gratulálunk Docens úrnak, további munkájához sok sikert kívánunk.

A Szent István Egyetem intézkedéseinek részét képezi a további gólyatáborok, illetve a tanévnyitó ünnepségek teljes elmaradása, az előadások tekintetében a teljes távoktatásra történő átállás, illetve a külföldről érkező hallgatók beköltözés előtti – 72 órán belül, Magyarországon elkészített – kötelezően felmutatandó, kettő darab negatív COVID-19 tesztjének bemutatása.

A Szent István Egyetem elkészítette a járványügyi készültséget kezelő intézkedési tervét, melyet a helyzet változására való tekintettel folyamatosan aktualizálni fog. Az intézmény mb. rektora, Prof. Dr. Gyuricza Csaba az egyetemi közösség egészségének és biztonságának védelme érdekében a 2020. szeptember 7-re meghirdetett központi tanévnyitó ünnepséget lemondta az Egyetem valamennyi campusán: Gödöllőn, Kaposváron, Gyöngyösön, Keszthelyen és Budán. Az Egyetem vezetőjének döntése értelmében a gólyatáborok szintén elmaradnak minden helyszínen.

Az Egyetem a fokozódó vírushelyzetre való tekintettel szigorú intézkedéseket hozott az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető koronavírus-járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, az egyetemi közösség egészségének és életének megóvása érdekében. Az Egyetem épületeit, rendezvényeit, tanóráit csak kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja a személyi higiénia betartásával, valamint az orrot és szájat takaró maszk (esetleg sál, kendő) viselésével, továbbá kiemelten fontos a megfelelő fizikai távolság megtartása is.

Az Egyetem létesítményeiben a közös használatú zárt tereken (pl. büfé, folyosó, WC) a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetén is. Az intézmény fokozottan ügyel az oktatási, sport, könyvtári, levéltári létesítmények tisztaságára, megfelelő kézfertőtlenítő-, virucid hatású felületfertőtlenítő- és takarítószerek használatára, a gyakran érintett felületek rendszeres fertőtlenítésére. Emellett zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordít a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.

Az oktatással kapcsolatban az egyetem vezetése azt a döntést hozta, hogy az oktatók előadást kizárólag online tarthatnak, a személyes jelenlétet igénylő gyakorlatokat pedig kisebb csoportokban fogják megszervezni. A jelenléti tanórák úgy kerülnek megszervezésre, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. A tanórákon és gyakorlatokon a 1,5 méteres védőtávolság megtartása és a maszk (esetleg sál, kendő) viselése kötelező.

Az oktatás mellett kiemelt jelentőségű az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások betartása a kollégiumokban lakó hallgatók esetében. A kollégiumokba kizárólag egészséges, koronavírus-megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy léphet be. Külföldi hallgatóknak kötelező a 72 órán belül Magyarországon elvégzett, 2 negatív COVID-19 teszt bemutatása. Beköltözésnél a kollégiumok munkatársai felmérik a fertőzöttség kockázatát egyrészt kérdőív kitöltésével, másrészt rendszeres nonkontakt testhőméréssel.

A SZENT ISTVÁN EGYETEM Festetics Doktori Iskolája meghívja Önt KÓBOR PÉTER „INVESTIGATIONS ON THE TAXONOMY AND SYSTEMATICS OF BIG-EYED BUGS (HETEROPTERA: LYGAEOIDEA: GEOCORIDAE” című doktori (PhD) értekezésének 2020. szeptember 17. (csütörtök) 11:00 órakor tartandó nyilvános vitájára.

Helyszín: SZIE, Georgikon Campus, Keszthely 8360

A Bírálóbizottság összetétele:

Elnök: Dr. Nagy Szabolcs PhD

Tagok: Dr. Keresztes Balázs PhD
Dr. Vásárhelyi Tamás CSc

Titkár: Dr. Kovács Szilvia PhD

Opponensek: Dr. Csuzdi Csaba DSc
Dr. Rédei Dávid PhD

Témavezetők:
Dr. Kondorosy Előd, CSc

Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Központjában, valamint a www.szie.hu, és a www.doktori.hu oldalakon.

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

A SZENT ISTVÁN EGYETEM Festetics Doktori Iskolája meghívja Önt KUN ÁGNES „A SZŐLŐOLTVÁNY ELŐÁLLÍTÁSÁNAK EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ ELŐHAJTATÓ KÖZEGEK ÉS PARAFFINOK ÉRTÉKELÉSE” című doktori (PhD) értekezésének 2020. szeptember 16. (szerda) 10:00 órakor tartandó nyilvános vitájára.

Helyszín: SZIE, Georgikon Campus, Keszthely 8360

A Bírálóbizottság összetétele:

Elnök: Dr. Sárdi Katalin CSc

Tagok: Dr. Nádasyné dr. Ihárosi Erzsébet CSc
Dr. Csikászné dr. Krizsics Anna PhD

Titkár: Simonné dr. Balázsy Ágnes PhD

Opponensek: Dr. Hajdú Edit CSc
Dr. Ripka Géza PhD

Témavezetők:
Dr. Kocsis László, CSc

Az értekezés megtekinthető a Szent István Egyetem Doktori és Habilitációs Központjában, valamint a www.szie.hu, és a www.doktori.hu oldalakon.

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen észrevételt is tehet.

Az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe alkalmából a Szent István Egyetem több munkatársa részesült állami és minisztériumi elismerésben, s lehetőség nyílt azon kitüntetések átadására is, amelyeket március 15. tiszteletére adományoztak, de a koronavírus-járvány miatt átadásukat elhalasztották.

Az Agrárminisztérium ünnepségén Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült dr. Tossenberger János egyetemi tanár, a kaposvári Agrár- és Környezettudományi Kar dékánja a takarmányozástan oktatását új módszerek bevezetésével fejlesztő munkája, valamint számos nemzetközi és hazai kutatásfejlesztési programban való aktív közreműködése elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományoztak dr. Czinkoczky Mihály agrármérnöknek, nyugalmazott főiskolai docensnek az agrár-felsőoktatás területén folytatott fél évszázados kiemelkedő oktatói, oktatásszervezői és tankönyvírói pályája elismeréseként.

2020. májusában egy tűzesetben leégett a felvidéki Zétény község kulturális intézménye. A tűz elsősorban a település és járás kulturális életében jelent mérhetetlen veszteséget. A majd 800 fős településen intenzív kulturális élet folyt, a kultúrház aktívan, több célcsoport igényeit kiszolgálva működött, kínálatában számos tábor, gyermekprogram, nosztalgia délután, települési ünnepség szerepelt. A szerencsétlenség következtében a kultúrház felújított könyvtárában található könyvállomány a tűz martalékává vált, a helyi közösségi eseményeknek helyt adó táncterem teljesen kiégett.

A fentiek okán a Nemzeti Művelődési Intézet adományozási felhívást tett közzé, amely az alábbi melléklet segítségével érhető el.

Kérem, amennyiben lehetőség van rá, járuljon hozzá az újjáépítés költségeihez.

A község az alábbi, elkülönített számlaszámra várja adományaikat:

Számlaszám: SK92 0900 0000 0051 7025 9173

BIC kód: GIBASKBX

Számla neve: Dom kultúry Zatín-Zétény-S.O.S

Kedves Munkatárs! Kedves Hallgató!

2020. augusztus 1-jén új időszak vette kezdetét a Szent István Egyetem életében. Ebből az alkalomból Dr. Gyuricza Csaba mb. rektor úrral készítettünk interjút, amelyben mesél céljairól, intézményfejlesztési terveiről, valamint az Alma Materbe történő visszatéréséről, immáron intézményvezetőként.

Ajánljuk szíves figyelmébe interjúnkat, amely az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

Új felsőoktatási intézmény jön létre Szent István Egyetem néven 2020. augusztus 1-jén. Az új egyetem a legjobb európai példák alapján építkezik és ennek megfelelően a kontinens és a világ élvonalába törekszik – hangzott el az intézmény alapítása alkalmából szervezett eseményen. Az új Szent István Egyetem egyik célja, hogy a több tudományterületet felölelő intézmény mezőgazdasági képzése a hazai és nemzetközi agrár-felsőoktatás megújításának zászlóshajója legyen.

Augusztus elsejével a Szent István Egyetem, a Kaposvári Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusa és a Pannon Egyetem Georgikon Karának integrációjával létrejön az új Szent István Egyetem, amely mintegy 15 000 hallgatójával Közép-Európa egyik legnagyobb egyeteme lesz. A hamarosan létrejövő intézmény célja, hogy tíz éven belül Kelet-Közép-Európa legjobb agrárképzését nyújtsa és megújítsa a hazai agrár-felsőoktatást. Ennek érdekében többek között egy újfajta, modern, a világ legjobb egyetemeinél is alkalmazott szervezeti felépítés jött létre, amely egyfelől felszámolja a mostani rendszerre jellemző párhuzamosságokat, valamint egy versenyképes, hallgató- és oktatóbarát működést tesz lehetővé. A szervezeti felépítés mellett az új intézménycsoportban megújul az oktatási tartalom is, a piaci igények és a külföldi trendek figyelembevételével folyamatosan frissülő gyakorlati területekkel erősödik majd az oktatott tárgyak listája.

Gratulálunk minden leendő első évfolyamos hallgatónknak, akik sikeresen felvételiztek a Georgikonra!

Sok szeretettel várunk benneteket a Bulektáborban, a tanévnyitó ünnepségen és szeptembertől az előadó termekben. Kérünk benneteket, hogy gyertek el a Bulektáborba, ahol azon túl, hogy megismerkedhettek leendő évfolyamtársaitokkal, tanáraitokkal, az egyetemmel, értékes információkhoz juthattok a tanulmányaitokkal és a félévkezdéssel kapcsolatban.

A beiratkozásra is a tábor keretei között lesz lehetőség. Emellett színes csapatépítő programokkal várunk benneteket.